1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
Martin Kukučín

(1860 - 1928)

Alexandre Havard

(1962 - 2024)

Ján Červeň

(1919 - 1942)

Jozef Gregor Tajovský

(1874 - 1940)

Ladislav Nádaši-Jégé

(1866 - 1940)

Terézia Vansová

(1857 - 1942)

Jonáš Záborský

(1812 - 1876)

Saverio Gaeta

(1958 - 2024)

Jaroslav Šrank

(1975 - 2024)

Valér Mikula

(1949 - 2024)

Zuzana Holasová

(1950 - 2024)

Peter Karpinský

(1971 - 2024)

Nákupný košík

Hľadáte jedinečný darček pre vašich blízkych? Objednajte si poklady slovenskej literatúry hneď teraz.

Línia TEMPUS

Rad sa zameria na poskytnutie prehľadného (panoramatického) a zároveň na detaily bohatého obrazu jednotlivých literárnohistorických období v slovenskej literatúre. Z jednotlivých prierezových zväzkov si čitateľ vytvorí ucelený a plastický obraz o určitom úseku našich literárnych dejín.

Každý zväzok prinesie najdôležitejšie a najcharakteristickejšie texty príslušného obdobia, resp. ukážky z nich, ich odborný komentár, citáty z dobových názorov i zo súčasnej odbornej literatúry. Úvodná syntetická stať prístupnou formou zhrnie problematiku na úrovni aktuálnych odborných poznatkov. Výbavu zväzkov doplnia aj prehľadné tabuľky s najdôležitejšími dátumami, dielami i udalosťami v slovenskej i svetovej literatúre a ďalšie doplňujúce materiály (ukážky z korešpondencie, polemík a pod.).

Plánujeme ročne vydať 1-2 zväzky.

Pripravujeme

Realizmus, Osvietenstvo a klasicizmus, Socialistický realizmus, Slovenský literárny barok.