1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
Martin Kukučín

(1860 - 1928)

Alexandre Havard

(1962 - 2024)

Ján Červeň

(1919 - 1942)

Jozef Gregor Tajovský

(1874 - 1940)

Ladislav Nádaši-Jégé

(1866 - 1940)

Terézia Vansová

(1857 - 1942)

Jonáš Záborský

(1812 - 1876)

Saverio Gaeta

(1958 - 2024)

Jaroslav Šrank

(1975 - 2024)

Valér Mikula

(1949 - 2024)

Zuzana Holasová

(1950 - 2024)

Peter Karpinský

(1971 - 2024)

Nákupný košík

Hľadáte jedinečný darček pre vašich blízkych? Objednajte si poklady slovenskej literatúry hneď teraz.

Línia PROFIL

Profilové zväzky jednotlivých autorov s bohatým sprievodným aparátom. Ťažiskom bude výber najdôležitejších a najcharakteristickejších textov autora, ale i menej známych diel, ktoré sú z istých ohľadov zaujímavé. Osobnosť autora dokreslí výber z jeho nebeletristických textov (publicistika, korešpondencia, denníky). Editorskú časť zväzku bude tvoriť kalendárium autorovho života a diela, výber z citátov o autorovi a syntetický doslov.

Verzia Študent bude obohatená napríklad o úvodný a záverečný test pre čitateľa o autorovi, ukážkovú interpretáciu autorovho textu, námety na esej (kompozíciu, seminárnu prácu), domáce úlohy a pod. Plánujeme ročne vydať 2-3 profilové zväzky.

Pripravujeme

Profilové zväzky autorov: G. Vámoš, M. Kukučín, J. G. Tajovský, Ľ. Kubáni, J. Jesenský