1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
Martin Kukučín

(1860 - 1928)

Alexandre Havard

(1962 - 2024)

Ján Červeň

(1919 - 1942)

Jozef Gregor Tajovský

(1874 - 1940)

Ladislav Nádaši-Jégé

(1866 - 1940)

Terézia Vansová

(1857 - 1942)

Jonáš Záborský

(1812 - 1876)

Saverio Gaeta

(1958 - 2024)

Jaroslav Šrank

(1975 - 2024)

Valér Mikula

(1949 - 2024)

Zuzana Holasová

(1950 - 2024)

Peter Karpinský

(1971 - 2024)

Nákupný košík

Hľadáte jedinečný darček pre vašich blízkych? Objednajte si poklady slovenskej literatúry hneď teraz.

Línia OPUS

Rad zameraný na vydávanie jednotlivých diel slovenskej literatúry (román, novela, zbierka poviedok, zbierka básní, divadelná hra), ale aj prierezových výberov z básnickej či prozaickej tvorby jednotlivých autorov. Texty nebudú vychádzať osihotené – diskrétny edičný sprievod čitateľovi poskytne doslov alebo predslov z pera odborníka, príp. bio-bibliografické slovníkové heslo o autorovi alebo kalendárium jeho života a diela. Táto ťažisková línia ročne prinesie až 10 zväzkov.

Pripravujeme

S. Chalupka: Spevy, A. Sládkovič: Marína, J. Kollár: Slávy dcéra, J. Jesenský: Demokrati, S. H. Vajanský: Výbor z epiky, G. K. Zechenter Laskomerský: Poviedky, J. Záborský: Faustiáda, T. Vansová: Pani Georgiadesová na cestách, A. Škarvan: Zápisky vojenského lekára