1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
Martin Kukučín

(1860 - 1928)

Alexandre Havard

(1962 - 2024)

Ján Červeň

(1919 - 1942)

Jozef Gregor Tajovský

(1874 - 1940)

Ladislav Nádaši-Jégé

(1866 - 1940)

Terézia Vansová

(1857 - 1942)

Jonáš Záborský

(1812 - 1876)

Saverio Gaeta

(1958 - 2024)

Jaroslav Šrank

(1975 - 2024)

Valér Mikula

(1949 - 2024)

Zuzana Holasová

(1950 - 2024)

Peter Karpinský

(1971 - 2024)

Nákupný košík

Hľadáte jedinečný darček pre vašich blízkych? Objednajte si poklady slovenskej literatúry hneď teraz.

Línia ACADEMIA > Jaroslav Šrank

Individualizovaná literatúra

Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia
z perspektívy nastupujúcich autorov

Kniha literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga
Jaroslava Šranka Individualizovaná literatúra sa zameriava
na básnickú tvorbu tých slovenských autoriek
a autorov, ktorí vstupovali do našej poézie od roku 1985
a v súčasnosti sú jej dôležitými reprezentantmi. Výklad
zaznamenáva aj premeny literárnej situácie krátko pred
pádom komunistického režimu a najmä v období od roku
1989 po dnešok. Ale ťažiskom monografie je podrobná
a zároveň prístupná charakteristika, interpretácia i hodnotenie
tvorby takmer 50 poetiek a básnikov publikovanej
knižne v rokoch 1985 – 2010. Sú medzi nimi J. Urban,
I. Kolenič, K. Chmel, Ľ. Bendzák, E. Lukáčová, E. J. Groch,
R. Jurolek, P. Macsovszky, N. Ružičková a mnohí iní.
Jednotlivé autorské portréty sú usporiadané podľa tendencií,
ktoré sa dajú v našej súčasnej poézii identifikovať,
takže kniha môže slúžiť ako príručka pre študentov a učiteľov
slovenskej literatúry. Takúto bohatú a prehľadnú
sumu informácií o danej problematike dostáva čitateľ
k dispozícii po prvý raz.

Ďalšie diela v edícii:

Postinterpretácie
Individualizovaná literatúra

Cena: 8,- €