1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
Martin Kukučín

(1860 - 1928)

Alexandre Havard

(1962 - 2024)

Ján Červeň

(1919 - 1942)

Jozef Gregor Tajovský

(1874 - 1940)

Ladislav Nádaši-Jégé

(1866 - 1940)

Terézia Vansová

(1857 - 1942)

Jonáš Záborský

(1812 - 1876)

Saverio Gaeta

(1958 - 2024)

Jaroslav Šrank

(1975 - 2024)

Valér Mikula

(1949 - 2024)

Zuzana Holasová

(1950 - 2024)

Peter Karpinský

(1971 - 2024)

Nákupný košík

Hľadáte jedinečný darček pre vašich blízkych? Objednajte si poklady slovenskej literatúry hneď teraz.

Valér Mikula

(1949 - súčasnosť)

Valér Mikula,

profesor slovenskej literatúry na Filozofi ckej fakulte UK v Bratislave. Je

autorom literárnovedných a literárnokritických kníh Hľadanie systému

obraznosti (1987), Literárne observatórium (1989), Od baroka k postmoderne

(1997), 5 x 5 a iné kritiky (2000), Démoni súhlasu i nesúhlasu (2010),

Čakanie na dejiny (2013) a ďalších publikácií. Bol vedúcim autorského kolektívu

Slovníka slovenských spisovateľov (1999, 2005).

Diela autora:

Postinterpretácie