1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
Martin Kukučín

(1860 - 1928)

Alexandre Havard

(1962 - 2024)

Ján Červeň

(1919 - 1942)

Jozef Gregor Tajovský

(1874 - 1940)

Ladislav Nádaši-Jégé

(1866 - 1940)

Terézia Vansová

(1857 - 1942)

Jonáš Záborský

(1812 - 1876)

Saverio Gaeta

(1958 - 2024)

Jaroslav Šrank

(1975 - 2024)

Valér Mikula

(1949 - 2024)

Zuzana Holasová

(1950 - 2024)

Peter Karpinský

(1971 - 2024)

Nákupný košík

Hľadáte jedinečný darček pre vašich blízkych? Objednajte si poklady slovenskej literatúry hneď teraz.

Svetozár Hurban Vajanský

(1847 - 1916)

Svetozár Hurban Vajanský, rodák z Hlbokého pri Senici, kde ako evanjelický farár pôsobil jeho otec Jozef Miloslav Hurban, bol slovenským básnikom, prozaikom, kritikom, publicistom a politikom. Patril medzi popredné osobnosti slovenského národného života konca 19. storočia.

Štúdiá, ktoré ho zaviedli do Čiech, Rakúska a Nemecka zakončil právnickou akadémiou v Bratislave. Ako štúdiá, ktoré zakončil právnickou akadémiou v Bratislave, tak aj neskôr právnická a publicistická prax ho zaviedla do rôznych miest Rakúska-Uhorska, ako aj do Nemecka, Ruska, či Bulharska. Oženil sa v roku 1875 v Idou Dobrovitsovou. Ako kritik a publicista sledoval a vyjadroval sa k tvorbe svojich súčastníkov – P.O. Hviezdoslava, M. Kukučína, T. Vansovej. 40 rokov pracoval ako redaktor Národných novín, kratšie aj časopisu Orol a vydával časopis Slovenské pohľady.

O tvorbe:

Od študentských rokov sa pokúšal o básnickú tvorbu. Od začiatku 70. rokov 19. stor. pub­likoval v Národných novinách kultúrno­politické články a v časopise Orol črty a novely, knižne debutoval pro­zaickou burleskou Duchovia sudov (1875). Aj prvá rozsiahlejšia novela Ľalia vyšla ešte v Orle, ďalšie najmä v Slovenských po­hľadoch a samostatne v 2 zväzkoch, nazvaných Besedy a dumy 1–2 (1883–84). Prvý zväzok obsahoval okrem kratších prác re­prezentatívnu novelu Letiace tiene, druhý zaplnil román Suchá ratolesť. Spolu s prvou básnickou zbierkou Tatry a more (1888) znamenali priam impozant­ný nástup (aj vrchol) vyše tridsaťročného autora, ktorá predstavila súbor Vajanského básnickej produkcie od 60. rokov 19. storočia. Neskoršími dielami Vajanský varioval svoje už dosiahnuté postupy a rozširoval látku.

Diela autora:

Výbor z lyriky
Veršovaná epika