1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
Martin Kukučín

(1860 - 1928)

Alexandre Havard

(1962 - 2024)

Ján Červeň

(1919 - 1942)

Jozef Gregor Tajovský

(1874 - 1940)

Ladislav Nádaši-Jégé

(1866 - 1940)

Terézia Vansová

(1857 - 1942)

Jonáš Záborský

(1812 - 1876)

Saverio Gaeta

(1958 - 2024)

Jaroslav Šrank

(1975 - 2024)

Valér Mikula

(1949 - 2024)

Zuzana Holasová

(1950 - 2024)

Peter Karpinský

(1971 - 2024)

Nákupný košík

Hľadáte jedinečný darček pre vašich blízkych? Objednajte si poklady slovenskej literatúry hneď teraz.

Peter Karpinský

(1971 - súčasnosť)

V rokoch 1990 – 1995 študoval na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor slovenský jazyk – dejepis. V rokoch 1997 – 2000 absolvoval na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk. V roku 2004 mu bol udelený vedecký titul PhD. a v roku 2007 získal titul PhDr.

Od roku 2000 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity ako vysokoškolský pedagóg. Od roku 2005 zastáva funkciu vedúceho Katedry slovenského jazyka.

Z vedeckovýskumného hľadiska sa venuje predovšetkým dejinám jazyka a dialektológii, ale zaoberá sa aj dejinami a teóriou komiksu.

Je členom Grantovej komisie pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a členom slovenských a medzinárodných literárnych porôt. Za svoje literárne diela získal Cenu rektora Prešovskej Univerzity 2007, Cenu Literárneho fondu 2007, Prémiu Ceny Ivana Kraska 1998 a Cenu Najlepšia detská kniha zima 2001 a 2007.

Je zakladateľom a vedúcim divadelného súboru DTS (Divadlo teatrálnej skratky). Je autorom niekoľkých kníh pre deti a pre dospelých a taktiež i divadelných hier a scenárov. Redakčne vedie literárny zábavník pre základné školy Zips.

Diela autora:

Adela, ani to neskúšaj!